Mua vé trực tuyến

Chọn ngày diễn
Mua ngay

Cấy, cầy, tát nước

"Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc, sẽ có ngày phong lưu..."
Công việc hằng ngày của người nông dân Việt Nam cần cù chăm chỉ trên đồng ruộng
© Nhà hát múa Rối Nước Nha Trang
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
Hỗ trợ trực tuyến