Mua vé trực tuyến

Chọn ngày diễn
Mua ngay

Câu, đánh bắt cá

Ngoài việc đồng áng, gieo trồng những lúc nông nhàn, người nông dân còn sáng tạo ra cái nơm, cái giỏ, thả lưới quăng chài bắt cá để cải thiện đời sống
© Nhà hát múa Rối Nước Nha Trang
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
Hỗ trợ trực tuyến